top of page
  • Writer's pictureMartin

+++TAJNÁ SPRÁVA+++ORDO XENOS+++

Updated: Oct 1, 2020

Imperiálne kogitátori najvyššej rady Ecclesiarchy zachytili šifrovanú správu. Jej znenie je nasledovné:


Zdroj: Matej, WatchMaster Deathwatch (z kampane Vojna o Bekrin)


21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page