top of page
  • Martin

Vojna o Bekrin - Kapitola druhá - TICHO

Updated: Sep 22, 2020


+++Správa o invázii nepriateľských síl na Cisárom posvätenú planétu Bekrin - svetlo Boha-Emperora v systéme Jericho Reach vo vojnovej zóne Greyhell +++


+++zdroj správy: Watch Master Valatar z ### táto informácia sa nenachádza v Imperiálnych a ani v Inkvizičných záznamoch ###. +++


+++cieľ správy: Vrchné velenie Canis Salient a najvyššej rady Ecclesiarchy.+++


+++Planéta Oertha padla (viac INFO TU). Rovnováha síl vo vojnovej zóne Greyhell sa nakláňa na stranu nepriateľov ľudstva. Dlhé storočia sa darilo imperiálnym armádam brániť hranicu svätého Impéria. Čakajú nás však temné časy. Vojna dorazila na prah cisárskych dverí váženej Ecclesiarchy na planéte Bekrin - chrámového sveta. Sily vojnovej zložky Canis Salient na blížiacu sa vojnu nebudú stačiť. Achilus Crusade sa nesmie zastaviť! Nesmie zlyhať! Toto je pravý dôvod mojej správy. Posielam vám svojich najstatočnejších mužov - veteránov mnohých vojen. Adeptus Astartes z kapituly Deathwatch zachránia Bekrin a celú križiacku výpravu. Cisár ochraňuj! +++


+++Koniec správy+++

Chrámový svet Bekrin prvé dni vojny prežil. Boje boli kruté a mestá na povrchu planéty sa premenili na trosky. Vlny Tyranidov decimovali obranné valy, no napokon narazili na útes. Touto pevnou skalou bol kapitán z radou Adeptus Astartes - Atreus Maximus z kapituly Ultramarines. Na bojisku ostal ako posledný. Jeho hrdinstvo však znamená len začiatok temných dní, ktoré sa ženú k bránam planéty. Všetci dobre vedeli, čo znamená ticho rozliehajúce sa zničenými ulicami chrámového sveta. Bolo to TICHO pred búrkou.


Kampaň o chrámový svet Bekrin začína. Kampaň sa bude riadiť pravidlami pre Crusade z 9. edície Warhammer 40.000 (str. 306, Core rules). Príbeh kampane bude rozdelený do 3 kapitol. Každá kapitola sa bude skladať z 2 misií. Prvá misia v kapitole vždy definuje príbeh v danej kapitole a tým aj výber druhej misie. Kampaň bude prebiehať počas 3 nasledujúcich mesiacov. Hráči sa musia odohrať v danom časovom intervale aspoň jednu príbehovú misiu. Ostatné misie a boje sa im však budú počítať do Crusade listu a budú si tak môcť vytvárať vlastný príbeh, hrdinov, či oplakávať padlých. Podľa výsledkov bojov sa bude príbeh a misie meniť.


Na začiatku kampane si každý hráč vytvorí Crusade list s maximálnou hodnotou PL 50. K dispozícii tiež dostane na štart 5 RP (Requisition points). Tie slúžia na vylepšovanie jednotiek/modelov. Za tieto RP body si budete môcť kúpiť Warlord traity, Relics, vymeniť si gear, vymeniť si psychic power, vyliečiť jednotku, zvýšiť si maximálny PL v Crusade liste atď (str. 316, Core rules). Používaním týchto RP bodov sa navyšuje hodnota Crusade points. Hráč s nižšou hodnotou Crusade points vo svojom liste, získava pred bojom toľko CP, koľko je rozdiel v jeho a súperovej hodnote deleno 2. RP body sa získavajú hraním príbehových, aj nepríbehových misií. Okrem RP budú vaše jednotky získavať skúsenosti (experience). Za tieto skúsenosti môžu zvyšovať svoju hodnosť (rank) a tým získavať ďalšie vylepšenia (str. 318, Core rules).


Prvá kapitola sa bude hrať s listom s veľkosťou maximálne 25PL (Power level).


"Po prvých bojoch nastalo TICHO. Imperiálne jednotky sa preskupili, dopĺňali straty a pripravovali sa na ďalšie boje. Nepriatelia ľudstva ich sledovali z tieňov zborených chrámov a katedrál. Chystali svoj ďalší krok. Pokojné figúrky na šachovnici nekonečnej vojny sa dali pomaličky do pohybu. Malí pešiaci sa opatrne púšťali hlbšie do zničených ulíc chrámového sveta Bekrin. Malé prieskumné patroly prerušili TICHO a spustili krvavý dážď."

+++Armády bojujúce o osud chrámovej planéty Bekrin+++


# Grey Knight _ Jožko (IMPÉRIUM)

# Deathwatch, Watch Master Valatar_ Matej (IMPÉRIUM)

# Ultramarines, kapitán Atreus Maximus_ Martin (IMPÉRIUM)

# Brazen Claws, Primaris kapitán Storrgos Terrek_ Jakub (IMPÉRIUM)

#

# Death Guard, Daemon Prince Mangeichor_Dlabin (CHAOS)

# Tyranids, Kronos Hivefleet, Devourers Shadow_Marek (TYRANIDS)

# Necrons, Overlord Khereph_Patrik (NECRONS)

# T'AU Empire, Commander Star Fire Shas'O Ais Keshan_Rado (T'AU EMPIRE)+++ CRUSADE MISION - COMBAT PATROL +++

+ SWEEP and CLEAR +

Pre túto misiu si môžu hráči vybrať jednu AGENDU (sekundárnu úlohu):


Prvá príbehová misia sa bude riadiť doplnkovými pravidlami z knihy Psychic Awakeing: Pariah, Theatre of War - HIVE WORLD.


Zdroj: Archív autora
91 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page